گواهی نامه ها

ماموریت ما ، سنگ بنای نیروی اعتماد شما به توانایی سیستم مدیریتتان در دستیابی به خروجی مطلوب می باشد . رویکرد منحصر به فرد باتاب ، این اطمینان را فراهم می سازد با اعطای گواهینامه های معتبر بین المللی ، راه خود را به نحوی ادامه دهد که همواره به عنوان موسسه ای پیشرو و حرفه ای شناخته شود .

در این راستا باتاب طی سالهای متمادی با شرکت های مطرح صدور گواهینامه های بین المللی همکاری شایان ذکری داشته است که از جمله آن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- QAL انگلستان

2- IRQC انگلستان

3- TUWWORLD انگلستان

4- EQAL ASSURANCE استرالیا

5- A1CERT ترکیه

6- DNW بلژیک

تمامی گواهینامه ها دارای نشان اصلی ، مهر ، امضا ، هولوگرام و همچنین قابل ریجستر و ردیابی می باشند .