استاد دکتر محمد غفاری

استاد دوره

مدارک تحصیلی
MBA بازاریابی ، (CSU) California Southern Univercity
DBA رهبری ،USC Marshall , School of Business
سوابق مدیریتی و اجرایی
موسس و مدیرعامل گروه مشاورین کسب و کار سوشیانت
مشاوره و اجرا در حوزه های فروش ، بازاریابی ، تبلیغات ، برندینگ و مشاوره استارت آپ ها
مشاور کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ( استارت آپ ها)
مدرس دوره های MBA،DBA،Post-DBA
دانشگاه تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه علامه طباطبایی ،دانشگاه گلرنگ و…
مشاور اجرایی مدیر عامل در ساپریم ، پاکان پلاست کار ، جواهری سروریان ، ساریامهر و…
سابقه مشاوره در بانک انصار ، رنگ اورانوس ، فست کلیک و…
سابقه مدیریت فروش و بازاریابی در برند های بین المللی ASUS Mobile ،LG Mobile ،
Lenovo Mobile ، CAT Mobile