استاد دکتر همایون نسیمی

سوابق تحصیلی
دكترا مديريت (بازاریابی استراتژیک) دانشگاه نيس (فرانسه) (دسامبر ۲۰۱۱)

كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه نيس (فرانسه)

سوابق مدیریتی و اجرایی
مدیرعامل ایران شرکت پتروناس
معاون بازرگانی هولدینگ انرژی امین کسری
مدیر توسعه کسب و کار گروه سرمایه گذاری انتخاب
مدیر توسعه و بازاریابی شرکت تأمین سرمایه امین
معاون توسعه بین الملل و مدير پروژه بين المللي سازي شرك توسعه بين الملل نفت و گاز كيش (پروژه IOC)
كارشناس دفتر مدير عامل شركت ملي نفت ايران
كارشناس شركت ملي صادرات گاز ايران (واحد جذب سرمايه گذاري و مشاركت ها)
كارشناس ارشد مؤسسة مطالعات بين‎المللي انرژي (وابسته به وزارت نفت)
كارشناس سازمان بهينه‎سازي مصرف سوخت كشور
كارشناس دفتر فناوري هاي نهاد رياست جمهوري
همكاري با شركت Bain & Company در پروژه ارتقاء بهره­وري و اصلاح سيستمهاي شركت ملي نفت ايران
همکاری با شرکت Booz & Allen
عضو انجمن اقتصاد انرژي ايران