پنجمین جشنواره بانوی سرزمین من

  • تاریخ برگزاری: 30 بهمن 1403
  • مدت دروه: 4ساعت
  • دستاورد ها:

اساتید

جسنواره بانوی سرزمین من رویدادی سالانه است که با هدف شناسایی، معرفی و دردانی از دستاوردها و توانمندی بانوان پژوهشگر، اندیشمند و فعال کشور در زمینه های علم، صنعت، هنر و تجارت برگزار می شود.

این جشنواره در پنج دوره گذشته با استقبال گسترده بانوان سراسر کشور مواجه شده است و به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری مرتبط با زنان در ایران شناخته می شود.

جشنواره بانوی سرزمین من قرصتی ارزرمشند برای بانوان ایرانی است تا دستاوردها و توانمندی های خود را به نمایش بگذارند و با سایر بانوان فعال در سراسر کشور آشنا شوند. این جشنواره همچنین می تواندبه ارتقای جایگاه زنان در جامعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در میان بانوان کمک کند.

سوالات متداول

مبلغ سرمایه گذاری
تکمیل اطلاعات و پرداخت